obrazok zahlavie

Schvaľovacie čísla prevádzkární na spracovanie surového mlieka na mliečne výrobky

Každá mliekareň má svoje unikátne schvaľovacie číslo, ktoré jej udeľuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a ktoré musí na svojich výrobkoch v ovál kóde uvádzať. Ich zoznam nájdete v priloženom súbore.

Čítať ďalej

AKO SKLADUJEME, DISTRIBUUJEME A PREDÁVAME MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY?

Starostlivo dbáme na dodržiavanie tých najprísnejších predpisov. Zistite, ktoré to sú.

Čítať ďalej

Zdravie kráv

Kravy sú v poľnohospodárskych podnikoch pod trvalým dohľadom zootechnika a veterinárneho lekára.

Čítať ďalej

AKÁ JE VÝŽIVOVÁ HODNOTA MLIEKA?

Mlieko a mliečne výrobky sú nesmierne bohaté na živiny. Tu ich nájdete všetky.

Čítať ďalej

AKÉ DRUHY DRUHY SYROV POZNÁME?

Tu nájdete všetko, čo ste kedy chceli vedieť o rôznych druhoch syra.

Čítať ďalej

ČO VŠETKO VIEME O SYROCH?

Všetci syry milujeme. Ako dobre ich však poznáme?

Čítať ďalej

AKÉ DRUHY MLIEČNYCH VÝROBKOV POZNÁME?

Zistite, ako mliečne výrobky rozdeľujeme a získajte o nich viac informácií

Čítať ďalej

AKÉ DRUHY MLIEKA POZNÁME?

Mlieko rozlišujeme podľa viacerých kritérií, pozrite si, ktoré to sú.

Čítať ďalej

AKO SA MLIEKO SPRACOVÁVA?

Podľa toho aké technologické spôsoby sa pri výrobe konzumného mlieka používajú, sa rozlišujú a označujú jednotlivé trhové druhy.

Čítať ďalej

Zvoz mlieka

Mlieko sa zváža špeciálnymi cisternami denne z väčších zberných miest a každý druhý deň z menších objektov.

Čítať ďalej

Welfare kráv

Chov kráv je spojený so zabezpečením ich potrieb a etikou chovu, ktorá sa spája s pojmom welfare (pohoda, alebo blaho zvierat).

Čítať ďalej

Označovanie kráv

Každá krava musí byt označená ušnou známkou (náušnicou). Na ušnej známke má svoje identifikačné číslo.

Čítať ďalej

Kvalita mlieka

Celý systém výroby a spracovania mlieka sa riadi princípmi HACCP a Správnej hygienickej praxe.

Čítať ďalej

Kŕmenie a napájanie kráv

Kravy trávia pri žraní 5 až 7 hodín denne. Krmivá pre kravy sa v zásade delia na krmivá objemové a jadrové.

Čítať ďalej

Dojenie kráv a ošetrovanie mlieka

V minulosti sa dojili dojnice ručne. V súčasnosti sa pri voľnom ustajnení dojníc používa prevažne dojenie v dojárňach.

Čítať ďalej

Plemená hovädzieho dobytka

V chove hovädzieho dobytka bolo vyšľachtené veľké množstvo plemien zameraných na jednostrannú produkciu mlieka alebo mäsa.

Čítať ďalej

Kategórie hovädzieho dobytka

Hovädzí dobytok nielen na Slovensku je rôznorodý, preto ho rozdeľujeme do viacerých kategórií.

Čítať ďalej

Výroba surového kravského mlieka

Prinášame vám všetky zaujímavé informácie, ktoré ste doteraz nevedeli o výrobe surového kravského mlieka.

Čítať ďalej

MLIEKO - najkomplexnejšia potravina

Význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu ľudí opakovane potvrdzujú odborníci na výživu po celom svete.

Čítať ďalej