obrazok zahlavie

Výroba surového kravského mlieka


Čo zahŕňa výroba surového kravského mlieka?

Výroba surového kravského mlieka zahŕňa predovšetkým organizáciu chovu a ošetrovanie jednotlivých kategórií zvierat (teľatá, jalovičky, jalovice a kravy), systém ustajnenia, systém kŕmenia, systém dojenia a základné ošetrenie surového kravského mlieka.

Koľko kráv sa chová na Slovensku?

Na Slovensku sa ku koncu roka 2014 chovalo 135 750 kusov kráv na produkciu mlieka a 56 294 kusov kráv bez trhovej produkcie mlieka.

Koľko mlieka na Slovensku vyprodukujeme za rok?

Na Slovensku sa v roku 2014 vyrobilo 949 miliónov kilogramov surového kravského mlieka. Z tohto množstva sa vyše 869 miliónov kilogramov spracovalo v spracovateľských-mliekarenských podnikoch a zvyšok sa využilo hlavne na výživu mladých kategórií zvierat (teľatá a ošípané).

Koľko mlieka v priemere nadojí jedna dojnica?

Priemerná dojnica na Slovensku v súčasnosti nadojí cca 25 litrov mlieka denne, čo je cca 6 505 kilogramov mlieka za rok. Máme však aj dojnice, ktoré nadoja aj 12 000 – 15 000 litrov ročne.

Koľko máme na Slovensku prvovýrobcov mlieka?

Na Slovensku máme v súčasnosti cca 520 podnikov prvovýroby mlieka, ktoré dodávajú surové kravské mlieko na jeho ďalšie spracovanie. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka združuje prvovýrobcov mlieka (www.szpm.sk). Okrem týchto podnikov máme na Slovensku aj malých chovateľov s 1-2 kusmi kráv, ktorí ich chovajú na produkciu mlieka pre vlastnú spotrebu.