obrazok zahlavie

Zdravie kráv

Kravy sú v poľnohospodárskych podnikoch pod trvalým dohľadom zootechnika a veterinárneho lekára (NK testy, metabolické testy...). Veľká pozornosť sa venuje preventívnej starostivosti (vakcinácia zvierat) a pravidelnému ošetrovaniu paznechov. Choré zvieratá sú vždy oddelené od zdravých.
Výskyt chorôb a úrazov výraznou mierou ovplyvňuje hygiena ustajňovacích priestorov, kvalita krmiva, dodržiavanie receptúr a dodržiavanie hygieny dojenia. Medzi najrozšírenejšie choroby kráv patria mastitídy. Mastitída je vlastne zápal mliečnej žľazy, ktorá spôsobuje, že mlieko má zmenené vlastnosti a je nepoužiteľné pre ďalšie spracovanie.
Ďalšími ochoreniami kráv sú klinické poruchy metabolizmu, klinické poruchy plodnosti, BSE (choroba šialených kráv), bovinná vírusová diarrhoea (BVD), ochorenia končatín a ďalšie.