obrazok zahlavie

Dojenie kráv a ošetrovanie mlieka

Systém dojenia
V minulosti sa dojili dojnice ručne.
V súčasnosti sa pri voľnom ustajnení dojníc používa prevažne dojenie v dojárňach. Znamená to, že dojnica musí do dojárne prejsť. Dojnice sa doja 2 až 3-krát denne.

Dojárne majú stabilné alebo pohyblivé dojacie stojiská. Pracovníci dojárne majú prístup k dojniciam zozadu. Pred dojením sa musí kravské vemeno dokonale očistiť a po dojení sa vemeno čistí dezinfekčným prostriedkom.

Dojacie zariadenie pozostáva z dojacích jednotiek a potrubného mliekovodného, vzduchovodného a dezinfekčného okruhu. Súčasťou dojacej jednotky je dojacia súprava, dlhé mliekovodné a vzduchovodné hadice, pulzátor a iné prídavné zariadenia.

Dojacia súprava pozostáva zo štyroch ceckových nástrčiek, krátkych hadičiek a zberača. Pred dojením musí byť dojacie zariadenie, ktoré bolo po skončení predchádzajúceho dojenia vyčistené a vydezinfikované, prepláchnuté čistou vodou teplou vodou. Dostatočnosť preplachu sa zabezpečuje skúškou lakmusovým papierikom, ktorý preveruje pH vody.

Dojič vizuálne zhodnotí čistotu stojiska, zdravotný stav a čistotu vemena. Ak je stojisko, poprípade vemeno znečistené, opláchne ho teplou vodou a dosucha ho osuší hygienickou utierkou. Po toalete vemena dojič ručne skontroluje prvé streky oddojením na oddojovaciu podložku s vedierkom. Ak je mlieko vizuálne zmenené, vydojí sa oddelene do kanvy a toto mlieko sa likviduje. Ak mlieko zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám, dojič nasadí ceckové násadce a začína sa dojenie. Po vydojení sa odložia ceckové násadce a vydezinfikujú sa struky ponorením do dezinfekčného prípravku.

Základné ošetrenie nadojeného mlieka
Nadojené mlieko prechádza nerezovým potrubím do nádrže, kde sa musí do 150 minút od začiatku dojenia schladiť. Do odvozu musí byť uchované pri teplote od 4 do 8 stupňov Celzia. Mlieko sa počas napúšťania neustále mieša. Počas skladovania mlieka v chladiacej nádrži sa mlieko mieša v pravidelných intervaloch. Zvoz mlieka sa realizuje prostredníctvom prečerpania a odvozom zvoznou cistrenou, ktorá ho dopraví do mliekarne na jeho spracovanie.