obrazok zahlavie

ČO VŠETKO VIEME O SYROCH?

Výroba syrov je považovaná za najnáročnejšiu mliekarenskú technológiu. Na 1 kg syra je potrebných asi 7 – 12 kg mlieka. Podstatná časť vyrobeného mlieka u nás a vo svete sa spracováva práve na syry a tých je celkovo niekoľko sto druhov. Prevažná časť syrov sa vyrába z kravského mlieka. V podstate sa všetky syry delia na prírodné a na syry tavené, ktoré sa získavajú topením viacerých druhov syrov s ďalším ochutením a taviacimi soľami. Prírodné syry sa v podstate vyrábajú tak, že sa bielkovina mlieka vyzráža (zachytí sa i tuk, minerálie a ďalšie zložky mlieka) a oddelí sa rozpustná časť mlieka – srvátka.

Rozdelenie syrov
Syry tvoria veľkú skupinu rozmanitých výrobkov a preto ich rozdelenie bude rôznorodé a bude závisieť od ich charakteristiky súvisiacej so zložením syrov, spôsobu ich zretia a technológie výroby, s ktorou sú sprevádzané i zmeny vonkajšieho a vnútorného vzhľadu syrov.

Základné delenie syrov:
Podľa obsahu tuku:
Podľa konzistencie:
Podľa zretia:
Podľa technológie výroby syrov:


Zdroj: www.mlieko.sk