obrazok zahlavie

Kontakt


Slovenský mliekarenský zväz
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
Tel./fax: 02/ 554 109 45


Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Výstavná 4, P.O. Box 1
949 10 Nitra
Tel.: 037 6572 192
Fax: 037 6572 193