obrazok zahlavie

AKÉ DRUHY MLIEKA POZNÁME?

Druhy konzumného mlieka podľa množstva tuku:
Mlieko môže obsahovať ľubovoľný obsah tuku, ktorého množstvo vyjadrené v hmotnostných percentách sa musí uviesť v blízkosti názvu.

Druhy konzumného mlieka podľa spôsobu tepelného ošetrenia:
Konzumné mlieko, ktoré nie je tepelne ošetrené, musí byť na obale označené slovami „tepelne neošetrené“; v obchodnom názve možno uvádzať aj slovo „čerstvé“, ktoré nenahrádza informáciu o tom, že mlieko nie je tepelne ošetrené. 
 
Trvanlivé mlieko
Trvanlivé mlieko je konzumné mlieko, ktoré sa vyrába z kravského mlieka a je len tepelne ošetrené. Spôsob tepelného ošetrenia je ultravysokotepelný ohrev - UHT (Ultra Heat Treatment).

Mlieko sa zohrieva na teplotu 135 °C veľmi krátku dobu (1-2 sekundy). Potom sa mlieko rýchlo schladí a plní v aseptickom prostredí do aseptických obalov. Tým sa eliminujú prakticky všetky prítomné mikroorganizmy a mlieko získava najmenej 3-mesačnú trvanlivosť aj pri izbovej teplote.

Trvanlivosť mlieka zabezpečuje UHT technológia, ktorá je vlastne záhrevom na vyššiu teplotu ako u vysokopasterizovaného mlieka a nie pridanie konzervačných látok, ako sa mnohí ľudia nesprávne domnievajú.

Trvanlivé mlieko prináša konzumentom viacero nezastupiteľných výhod, ktoré spočívajú najmä v jeho dlhodobej trvanlivosti. Aseptické balenie a kartónový obal svojimi vlastnosťami ochraňuje mlieko pred vonkajšími vplyvmi, ako sú teplo, svetlo a vzduch. Spotrebiteľ nemusí mlieko okamžite po nákupe skonzumovať, môže ho skladovať až do ukončenia doby trvanlivosti pri teplote do 24°C spravidla 3 mesiace.


Zdroj: www.mlieko.sk