obrazok zahlavie

Plemená hovädzieho dobytka

V chove hovädzieho dobytka bolo vyšľachtené veľké množstvo plemien zameraných na jednostrannú produkciu mlieka alebo mäsa (tzv. špecializované plemená), alebo na kombinovanú produkciu obidvoch hlavných produktov.

Plemená s jednostrannou úžitkovosťou (tzv. špecializované)
Mliekové plemená sa chovajú pre produkciu mlieka. Kravy mliekových plemien sú drobné, štíhle a dosahujú vysokú úžitkovosť mlieka. Medzi hlavné mliekové plemená, ktoré sa chovajú na Slovensku, patria čierny a červený holjštajnský dobytok. Holštajnský dobytok je aj najznámejšie mliekové plemeno vo svete. Vyznačuje sa veľkým telesným rámcom. Kravy dosahujú hmotnosť 650-750kg, býky 1200kg a viac. Majú silne zvýraznený mliekový charakter. Stavba tela je pevná, suchá, odvalenie slabšie, koža tenká. Základné sfarbenie je čiernostrakaté alebo červenostrakaté, niekedy s veľkou plochou bielej farby. Spodná časť brucha, končatín a chvosta sú biele. Pri nedostatočnej výžive využívajú na produkciu mlieka okrem prijatých živín aj vlastné zásoby a tkanivá, čo sa prejaví schudnutím. V produkcii mlieka dosahuje čistý holštajnský dobytok vo vyspelých štátoch aj 8000 až 1000kg mlieka na dojnicu.
Ostatné mliekové plemená: jerseyský, ayrshirský, čiernostrakatý nížinný dobytok a brownswiss.


Mäsové plemená sa chovajú pre produkciu mäsa. Nedávajú príliš mnoho mlieka, a tak sa nemusia dojiť. Tieto plemená majú krátke nohy, mohutné sudovité telo a malé vemeno. Najrozšírenejším mäsovým plemenom je Charloais.
Plemeno Charloais vzniklo na prelome 18. a 19. storočia z pôvodného žltého dobytka chovaného v tej dobe vo Francúzsku. Toto plemeno má kvôli dobrým rastovým schopnostiam a dobrej jatočnej kvalite využitie v čistokrvnej plemenitbe. 


Ostatné mäsové plemená: limusiene, hereford, americký simentál, abredeen angus, piemont a blonde d´aquitaine.

Plemená s kombinovanou úžitkovosťou
Tvoria prechod medzi mliekovým a mäsovým typom. Kravy dávajú značné množstvo kvalitného mlieka a zároveň poskytujú kvalitné mäso.
Významné plemená sú simentálsky (slovenský strakatý a český strakatý), pinzgauský a brownvieh.

Slovenské plemená
Medzi tradičné slovenské plemená patrí simentálsky a pinzgauský dobytok. Tieto plemená sú charakteristické pre horské oblasti. Tieto plemená patria medzi kombinované, mliekovo-mäsové plemená.
Slovenské simentálske a pinzgauské plemená sa pre ich vysoký podiel tuku a bielkovín v mlieku využívajú v šľachtiteľských programoch.
Na Slovensku boli vyšľachtené a uznané dve plemená: slovenský strakatý a slovenský pinzgauský dobytok.

Slovenský strakatý dobytok
Slovenský strakatý dobytok je plemeno kombinovaného úžitkového typu s vyrovnanou mliekovou aj mäsovou úžitkovosťou. Vznikol prevodným krížením pôvodného dobytka chovaného na Slovensku s dovezeným simentálskym dobytkom zo Švajčiarska. Vyznačuje sa dobrou prispôsobivosťou a odolnosťou voči chorobám. Základné sfarbenie je žltostrakaté s odtieňom až do červenostrakatej farby. Hlavu, podbrušie a nohy má biele, mulec ružový, rohy a paznechty voskovožlté. Hmotnosť kráv je 550-750kg, býkov 1000-1200kg.


Slovenský pinzgauský dobytok
Slovenský pinzgauský dobytok vznikol prevodným krížením pôvodného červeného a karpatského dobytka s pinzgauským dobytkom dovezeným z Rakúska. Je to skromné, zdravé a otužilé plemeno s dobrou chodivosťou, vhodné do podhorských a horských oblastí. Základná farba je červená až červenohnedá, od kohútika cez chrbát, medzinožie a podbrušie sa ťahá výrazne ohraničený biely pás. Nohy nad pätovými a zápästnými kĺbmi sú biele. Živá hmotnosť kráv je 450-650 kg a býkov 750-950 kg.