obrazok zahlavie

AKO SKLADUJEME, DISTRIBUUJEME A PREDÁVAME MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY?

Skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov 
Spracované mlieko a mliečne výrobky sa v mliekarenskom podniku uchovávajú v špeciálne vyčlenených skladových priestoroch, ktoré sú chladené na požadovanú teplotu. Skladové priestory sú od výrobných priestorov vždy prísne oddelené.

V zásade môžeme mliečne výrobky z hľadiska podmienok skladovania rozdeliť na dve veľké skupiny:
  • Skladovanie čerstvých výrobkov - Do tejto skupiny patria všetky výrobky so záručnou dobou do 30 dní. Vyžadujú si skladovanie v chladiacich boxoch, resp. chladiacich vitrínách, a to počas celej doby použiteľnosti pri teplote +2 až +8 °C.  .
  • Skladovanie trvanlivých výrobkov - Patria sem všetky výrobky na ktorých je uvedené, že sú trvanlivé. Sú balené v špeciálnom 7- vrstvovom obale, ktorý ich chráni pred účinkami svetla a vlhkosti. Skladujú sa na suchom mieste pri bežnej teplote miestnosti, t.j. nie viac ako 24 °C. 
Distribúcia mlieka a mliečnych výrobkov
Chladiaci reťazec mlieka a mliečnych výrobkov musí byť dodržaný aj pri distribúcii týchto výrobkov do obchodného systému, preto sa tieto výrobky s výnimkou trvanlivých výrobkov rozvážajú do distribučných skladov a odtiaľ do jednotlivých predajní v chladiarenských autách.

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov je zabezpečený sieťou veľkoobchodných a maloobchodných spoločností a predajní. Niektoré mliečne výrobky, predovšetkým je možné priamo v predajni vážiť, alebo porciovať – napr. tvaroh, bryndza, syry. Obchodné prevádzky tiež musia dodržiavať Správnu hygienickú a výrobnú prax a HACCP, medzi čo patrí pravidelná sanitácia, čistenie, meranie teploty, ľahko umývateľné povrchy, napr. pri krájaní, ochranné oblečenie a pod. Spotrebiteľ si môže vybrať zo širokého sortimentu mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré musia byť označené jasne a zrozumiteľne podľa európskej a národnej legislatívy.