obrazok zahlavie

Kŕmenie a napájanie kráv

Kravy trávia pri žraní 5 až 7 hodín denne. Jedna z najtypickejších vlastností dobytka je prežúvanie, kravy denne prežúvajú 10-13 hodín a majú k tomuto účelu prispôsobený žalúdok. Žalúdok sa skladá zo 4 častí: bachor, kniha, čepiec a slez.Krmivá pre kravy sa v zásade delia na krmivá objemové a jadrové. Objemové krmivá sú: senáž, siláž, zelené krmivá, okopaniny a ich zvyšky. Jadrové krmivá sú: plody obilnín a ich zvyšky, plody olejnín a ich zvyšky, plody strukovín, kŕmne zmesy, bielkovinové koncentráty.

Pre jednotlivé kategórie kráv sa podľa ich reprodukčnej a produkčnej skupiny zostavujú špecializované kŕmne dávky. Dojnica s vysokou produkciou mlieka má inú kŕmnu dávku ako krava pred otelením. Základné zloženie kŕmnej dávky tvoria objemové krmivá, jadrové krmivá, minerálne a vitamínové doplnky.

Krmivo musí byť dostupné všetkým zvieratám a je potrebné zabezpečiť plnohodnotnú kŕmnu dávku primeranú veku a produkcii mlieka. Jednotlivé komponenty kŕmnej dávky sa miešajú a aplikujú tzv. kŕmnym vozom.

Objem prijatej vody závisí od dojivosti, obsahu sušiny v kŕmnej dávke a vonkajšej teploty. V priemere za deň krava vypije asi 75 litrov vody. Za jednu minútu je schopná vypiť 12-20 litrov vody. Voda je pre kravy dostupná v napájačkách, ktoré sú umiestnené v blízkosti kŕmenia a v čakárni pred dojením.