obrazok zahlavie

Označovanie kráv

Každá krava musí byt označená ušnou známkou (náušnicou). Na ušnej známke má svoje identifikačné číslo, pod ktorým je zaevidovaná v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a pod ktorým vystupuje aj v celkovej evidencii na podniku.