obrazok zahlavie

Vieme určite, či kupujeme slovenský mliečny výrobok? Pomôže nám SK OVÁL.

Poznáme to. Prídeme do obchodu a chceme si kúpiť mlieko a mliečne výrobky, a pritom nám záleží na tom, aby boli slovenské. Ale ako rozoznať, či je daný výrobok slovenský alebo zahraničný? Nemusíme čítať malé písmenká, veľmi ľahko nám v tom pomôže oválny kód, ktorý je na obale výrobku uvedený. Každý mliečny výrobok totiž musí mať označenie pôvodu v ovále. Aj ten slovenský, aj tie zahraničné.

Označenie OVÁL uvádza tieto 3 údaje:
  • V hornej časti oválu je skratka európskej krajiny (2 veľké písmená), v ktorej bol výrobok skutočne vyrobený. Označenie SK znamená, že je vyrobený na Slovensku. Samozrejme, aj ďalšie európske štáty dovážajú svoje mliečne výrobky na slovenský trh, takže môžete nájsť aj označenie CZ (Česká republika), DE (Nemecko), HU (Maďarsko), NL (Holandsko), PL (Poľsko), atď. Ročne takmer 19-tisíc kamiónov dovezie na Slovensko mliečne výrobky zo zahraničia. Prevezú sa tak tisíce kilometrov a znečisťujú životné prostredie našej krajiny. Kúpou našich domácich - slovenských mliečnych výrobkov šetríme aj životné prostredie, v ktorom žijeme, a podporujeme zamestnanosť aj ekonomiku Slovenska. Ak nám záleží na tom, aby sme kúpili slovenský mliečny výrobok, všímajme si preto označenie SK v ovále. Iba tie produkty, ktoré majú v ovále písmená SK, sú skutočne vyrobené na Slovensku.
  • V strednej časti oválu je „schvaľovacie číslo konkrétnej slovenskej mliekarne“. Číslo 0-0-1 v reklame na mlieko a mliečne výrobky zo Slovenska je vymyslené, vzorové číslo. Ťažko by sa mohlo v spoločnej reklame ukázať jedno konkrétne číslo, keďže aktuálne je na Slovensku 369 prevádzkarní, v ktorých spracúvajú surové mlieko na mliečne výrobky. Každá mliekareň má svoje unikátne schvaľovacie číslo, ktoré jej udeľuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a ktoré musí na svojich výrobkoch uvádzať.
  • V spodnej časti oválu je označenie ES = Európske spoločenstvo

Označenie SK OVÁLu

Schvaľovacie čísla vybraných slovenských mliekarní:
Ďalšie schvaľovacie čísla slovenských prevádzkarní spracovávajúcich surové mlieko na mliečne výrobky nájdete v PDF zozname nižšie.

Priložené súbory: