obrazok zahlavie

Zahraj sa s kravičkou

Projekt Slovenskej mliečnej rodiny Adoptuj kravičku sa už druhý rok teší obľube od jeho opätovného spustenia. Za ten čas si už adoptovalo reálnu slovenskú kravičku viac ako 4400 detí. Hra bola v roku 2018 rozšírená o možnosť vytvorenia si vlastnej farmy. V nej sa môže každý, kto má adoptovanú kravičku stať ozajstným farmárom. Hra kopíruje reálny život kravičiek na slovenských farmách. Na to, aby kravičky dávali dosť mlieka, sa o ne musia deti vzorne starať. Nadojené mlieko kravičiek môžu predať a za získané bankovky môžu deti vybudovať vlastnú farmu. Kúpiť si dojáreň, nádrž na mlieko, sklad obilia, mliekareň, jogurtáreň a syráreň.

Kravičky ale nebavia deti len v hre na www.adoptujkravicku.sk  Už druhý školský rok budú kravičky súčasťou školských učebníc. V školskom roku 2019/2020 potešia deti 1. ročníka v Písanke a žiakov 2., 3. a 4. ročníkov v Hravej čítanke. Popri školských úlohách ich čaká aj príjemná hra s kravičkou.  Môžu sa zabaviť hľadaním správnej cesty, cibriť svoju pozornosť nájdením rozdielov, doplňovať tajničku alebo vylúštiť obľúbenú kravičkinu bylinu v osemsmerovke.   

Prajeme veľa zábavy s kravičkami!