obrazok zahlavie

V Bánovciach nad Bebravou tieklo slovenské mlieko potokom

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka opäť prišli od kravičiek rovno k zákazníkom. Zúčastnili sa už 10. ročníka festivalu MňamFest, ktorý bol v sobotu 21. septembra 2019 v Bánovciach nad Bebravou, kde propagovali regionálne výrobky tou najpríťažlivejšou formou. Priama komunikácia so zákazníkmi spolu s ochutnávkami potravín presvedčili najskôr ústa a následne mozog o kvalite a chuti čerstvých domácich – slovenských výrobkov a špecialít.

 „V ostatných rokoch naozaj vidíme zvýšený dopyt spotrebiteľov po našich mliečnych výrobkoch. MňamFest, ale aj ďalšie podobné podujatia, na čele s augustovým Agrokomplexom, sú tou správnou platformou, kde sa môže zákazník utvrdiť v tom, že keď siahne po domácom – slovenskom mliečnom výrobku, spraví dobre,“ hovoril Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu. 

 Ten informoval, že v minulom roku z hľadiska slovenských mliečnych produktov narástol záujem najmä o kyslomliečne výrobky na čele s jogurtmi a zvýšená spotreba bola zaznamená aj u syrov. 

 „Mliečny fond, z ktorého sa realizujú aktivity na podporu zvýšenia spotreby slovenských mliečnych výrobkov je od festivalu MňamFest starší len o jeden rok. Obe iniciatívy tak vznikli takmer v rovnakom období a majú aj podobný zámer. Čo najlepšie propagovať slovenského poľnohospodára a spracovateľa a ich kvalitné slovenské výrobky pred spotrebiteľom. Najmä po vstupe do Európskej únie išlo o veľmi dôležitú činnosť, keďže výrobky od zahraničných spracovateľov sa dokázali veľmi rýchlo udomácniť na pultoch obchodných reťazcov,“ dodal Stanislav Voskár. 

 Po pätnástich rokoch od vstupu do Európskej únie sa podľa prezidenta mliekarov podarilo zmeniť optiku časti domácich spotrebiteľov. 

 „Zákazníci sa začali vo výraznejšej miere zaujímať o samotný príbeh napríklad mliečneho výrobku. Na akých farmách sa mlieko vyrába? Majú zvieratá dostatočný komfort? Kto spracováva mlieko a je výrobok naozaj zo Slovenska?“
hovorilo najčastejších otázkach spotrebiteľov Stanislav Voskár a doplnil, že na MňamFeste sa uskutočnila aj veľká ochutnávka slovenských mliečnych výrobkov, ktoré ponúkli slovenské mliekarne, bryndziarne a syrárne. 

„Návštevníci si budú môcť pochutiť na rôznych druhoch mlieka, čerstvých kyslomliečnych výrobkoch, jogurtoch aj mliečnych dezertoch. Poteší aj široká ponuka slovenských syrov. Od tavených, polotvrdých, tvrdých aj zrejúcich. Nebudú chýbať ani nátierky, maslo alebo bryndza,“ vymenoval Stanislav Voskár. 

 Odprezentoval sa aj jeden z projektov z dielne prvovýrobcov a spracovateľov mlieka – Adoptuj kravičku. 

„Webová aplikácia Adoptuj kravičku, v ktorej sa deti starajú o svoje adoptované kravičky a kopíruje reálny život kravičiek na farme pomáha okrem iného vytvárať pozitívny vzťah detí ku zvieratám. Projekt chce ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. Hra je aktuálne vynovená okrem zábavy má znovu aj edukatívny rozmer, a to opäť rozšíriť obzor detí o živote kravičiek či výrobe mliečnych výrobkov,“ informovala Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. 

Mliečny kvíz v stánku Slovenskej mliečnej rodiny hravo overil vedomosti detí o prvovýrobe a spracovaní mlieka a možno ich aj inšpiroval vyskúšať raz prácu v oblasti výroby a spracovania mlieka. 

„Vychovať si novú generáciu spotrebiteľov slovenských mliečnych výrobkov, alebo budúcich zamestnancov v prvovýrobe či vo výrobe mliečnych výrobkov je tiež jedným z cieľov našich aktivít,“ dodala Margita Štefániková. 

Kontakt: 
komunikacia@slovenskemlieko.sk