obrazok zahlavie

SLOVENSKÉ MLIEKO CHUTÍ ĽUDSKOU PRÁCOU

Poľnohospodárstvo je dielňou pod holým nebom, kde vďaka pracovitým ľuďom, ktorí žijú vo vzácnej symbióze so zvieratami, získavame obrobené polia, kvalitné potraviny a krásny rozvinutý vidiek.

Na vrchole tejto krehkej rovnováhy stojí ťažký priemysel nášho poľnohospodárstva. Tak, už roky nazývajú roľníci chov kráv, ktoré sa odvďačujú mliečnou produkciou. Nepreháňajú. Starostlivosť o zvieratá s prevažujúcou čiernou, okrovou, alebo višňovo-červenou farbou je dennodenným úsilím poľnohospodára, ktorému je odmenou spokojnosť zvieraťa. Iba dojnica s pokojnými očami, na ktorej sa neprejavujú známky stresu, sa nám dokáže odvďačiť dobrou úžitkovosťou a kvalitným mliekom.

Poľnohospodár to vie a preto hľadá možnosti, ako to dosiahnuť. Je v lete príliš teplo? V kravínoch sa rozozvučia ventilátory, a často napríklad aj vodné sprchy, ktoré osviežujú zvieratá a vítajú ich aj ošetrovatelia, ktorí dohliadajú na komfort zvierat. Ranné a večerné dojenie je skôr pravidelnou, dennou rutinou, ako niečím, čo dojnicu negatívne vyrušuje. Niektorí poľnohospodári dokonca ponúkli krave toľko voľnosti, že sa sama rozhoduje, kedy jej dojenie vyhovuje najviac. Dojací robot sa spustí presne vtedy, keď to dané zviera požaduje. Dojnice žijú v svojich komunitách v maštaliach, alebo na pasienkoch. Na rozdiel od minulosti nebývajú uviazané. Dlhodobým trendom je voľné ustajnenie, ktoré prinieslo nevyhnutný životný priestor.

Pestré stravovanie je základom naplnenia múdrosti našich predkov, ktorí hovorili, že krava dojí pyskom. Najmä poľnohospodári v severných oblastiach Slovenska pravidelne dosievajú pasienky chuťovkami ako ďatelina, lipnica, alebo mätonoh. Dojnica spása to, čo jej chutí. Poľnohospodári na Žitnom ostrove, ale aj v iných produkčných regiónoch, volia ako stravovanie plodiny, ktoré dopestujú na ornej pôde. V skorú jar sa už všetci zamýšľajú nad tým, aby boli dojnice, jalovice, ale aj býčky spokojné aj v zime. Sušené seno, zakonzervované trávy z rozkvitnutej lúky pod názvom senáž, alebo kukuričná siláž sú tým, čo krava nájde v maštali aj v časoch, keď lúky a polia zakryje sneh a krajina odpočíva.

Poľnohospodár takúto možnosť nemá. Jeho práca je každodenným chlebíkom pri ktorej krava nerozoznáva, či je Štedrý deň, alebo finále Majstrovstiev Európy vo futbale. Svoju pozornosť si vyžaduje neustále a poľnohospodár jej ju s láskou dáva. Slová ako spokojnosť, kvalitná strava, ale aj moderné podmienky v našich maštaliach nie sú fikciou, ale realitou, ktorú napĺňajú desaťtisíce ľudí. Stoja na začiatku cesty nášho mlieka, syra, masla, jogurtov, ale napríklad aj zmrzliny.