obrazok zahlavie

Mzdy v hospodárstve ťahajú aj ceny mlieka

Horúce a suché leto ovplyvnilo množstvo i kvalitu krmiva pre hospodárske zvieratá. Kvôli tomu je možné predpokladať, že sa ceny mlieka a mliečnych výrobkov budú v najbližšom období hýbať smerom nahor.

Podľa Stanislava Voskára, prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) patrí rok 2018 k cenovo najstabilnejším rokom za poslednú dekádu. „Po uplynulých mliečnych krízach v rokoch 2009, 2012, a 2015/2016, dosiahla nákupná cena surového kravského mlieka (SKM) v októbri 2018 hodnotu 0,325 €/kg.“ Dosiahnutá októbrová nákupná cena sa šplhala nahor už od júna 2018, pričom priemerná ročná nákupná cena surového kravského mlieka je za posledné 4 roky najvyššia.

Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) však dodáva: „Pozitívne hodnotíme mierny nárast nákupných cien mlieka za posledné obdobie. Jedným dychom však chceme povedať aj to, že súčasné nákupné ceny ani zďaleka nepokrývajú úroveň výrobných nákladov, dokonca ani po pripočítaní podpory k nákupným cenám. Slovenskí prvovýrobcovia mlieka sa momentálne nachádzajú v zložitej situácii. Veľké sucho extrémne letné horúčavy spôsobili výpadky objemu a kvality krmovín s následným nárastom ich cien. Toto logicky spôsobilo spolu s nárastom cien ostatných vstupov celkový nárast výrobných nákladov na jednej strane a zníženie produkcie mlieka na druhej strane. Preto slovenskí prvovýrobcovia mlieka očakávajú od ostatných účastníkov trhu nielen pochopenie pre ich problémy, ale hlavne ďalší nárast nákupných cien mlieka a primeranú podporu.“

Rast nákupných cien SKM ovplyvňujú aj mzdové príplatky za prácu počas víkendov či sviatkov, čo núti spracovateľov mlieka a mliečnych výrobkov zohľadňovať viacero faktorov a zároveň rokovať s odberateľmi - obchodnými reťazcami o zvyšovaní odbytových cien výrobkov. „Na zvyšovaní cien mlieka a mliečnych výrobkov sa nepriaznivo podpisujú zvýšené náklady na energie a služby, posledné legislatívne opatrenia našej vlády, ako napríklad sociálne balíčky, dovolenkové poukazy, aktuálny stav na trhu práce,“ hovorí prezident SMZ Voskár a zároveň dopĺňa: „nič nie je zadarmo. Žiadne sociálne balíčky, žiadne obedy či dovolenky. Každá komodita i služba má svoju hodnotu. Keď štát niečo len tak „rozdáva“, vždy sa to odrazí na vyšších cenách potravín, či energií. Napokon občan celé „zadarmo“ určitým spôsobom aj tak zaplatí.

Napriek rastu nákupných cien surového kravského mlieka sa za posledné 4 roky odbytové ceny mliekarenských výrobkov – teda ceny, za ktoré spracovatelia predávajú svoje výrobky obchodným reťazcom – výrazne nezvýšili, naopak stagnovali, niektoré dokonca klesali. Zvýšenie odbytových cien mliečnych výrobkov by preto malo byť v rozpätí 5-10 % v závislosti od sortimentu, aby sa pokryla aspoň časť navýšených nákladov.

Neustála práca na zvyšovaní spotreby

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka sa prostredníctvom aktivít Mliečneho fondu (napr. kampaň Adoptuj kravičku) snažia dostať mlieko a mliečne výrobky slovenského pôvodu do povedomia slovenských spotrebiteľov. O tom, že sa im každým rokom darí viac a viac, svedčí aj postupný nárast spotreby. Avšak pravidelné zvyšovanie nákladov, ktorému sa vyhnúť nedá, musí byť prenesené do odbytových cien výrobkov tak, aby zohľadňovalo všetky náklady a prostriedky, ktoré prvovýrobcovia a spracovatelia denne pokrývajú.