obrazok zahlavie

Mlieko ako dôležitá téma aktivity Hovorme o jedle

V októbri 2018 sa konal už 6. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle, ktorej sa mohla zúčastniť ktorákoľvek slovenská základná škola. Zámerom tejto užitočnej aktivity je predstaviť a podporiť kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy na základných školách. Prezentované nápady môžu ďalej poslúžiť ako inšpirácia k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a byť dobrým príkladom pre ich nasledovanie.

Počas každého z piatich dní trvania aktivity boli vyhlásené dve denné témy, ktoré podľa vlastného uváženia prihlásené školy spracovali formou prezentácie a vypracovania metodického materiálu. Ďalšími súťažnými kategóriami boli výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická súťaž Očami gurmána.

Jednou z vyhlásených denných tém bola Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. Víťaznú prezentáciu a metodický materiál predložila základná škola z Pribinovej ulice v Novákoch. Tohto víťazného projektu sa zúčastnilo 280 žiakov spomínanej školy.

Vo výtvarnej súťaži na rovnakú tému uspeli Saskia Kišidayová z 1. ročníka košickej súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom (I. kategória) a Eva Kováčová z 8. ročníka základnej školy s materskou školou v Hontianskych Moravciach (II. kategória).

Víťazkami fotografickej súťaže v rámci témy Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek sa stali Marta Mervová z 5. ročníka základnej školy v Gelnici (I. kategória) a Linda Suchožová, žiačka 8. ročníka základnej školy s materskou školou v Borši (II. kategória).

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastnením srdečne ďakujeme za ich snahu.