obrazok zahlavie

Mliečne hliadky navštívia slovenské školy aj v roku 2019

Začiatkom decembra 2018 sa mohli tešiť z návštev Mliečnych hliadok žiaci z 9 vybraných základných škôl. Tie ich prekvapili počas vyučovania zaujímavou prezentáciou. Slovenská mliečna rodina chcela deti hravou a zábavnou formou edukovať o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov.

Zvyšovanie spotreby slovenského mlieka a mliečnych výrobkov je jedným z cieľov aktivít Slovenskej mliečnej rodiny, ktoré sa realizujú z Mliečneho fondu, do ktorého už 10 rokov prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. Realizáciu týchto aktivít riadia Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenský mliekarenský zväz (SMZ), ich cieľovou skupinou sú nielen matky, ktorých nákupné správanie môžu ovplyvniť, ale najmä deti predškolského veku a žiaci na 1. stupni základných škôl, z ktorých môže vyrásť nová generácia spotrebiteľov a konzumentov slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. Hnacou silou všetkých aktivít je naučiť deti, že základom pre kvalitné slovenské mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať, vytvárať u detí správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám.

Po stopách Mliečnej hliadky
Mliečne hliadky sa v decemri minulého roka objavili na 9 základných školách v rôznych mestách Slovenska. Trojčlenný tím hliadky: koordinátorka a jej dve kamarátky kravičky v pondelok 3.12.2018 navštívili 2 základné školy v Trnave a jednu v Piešťanoch. V utorok 4.12.2018 sa vybrali do 2 základných škôl v Nitre a do jednej v Leviciach. Napokon, vo štvrtok 6.12.2018 potešila mliečna hliadka žiakov na 2 základných školách v Trenčíne a na jednej základnej škole v Bánovciach nad Bebravou.
„Mliečnymi hliadkami chceme deťom poukázať na správne stravovacie návyky, naučiť ich, ako vediať v obchode rozoznať slovenské mlieko a mliečne výrobky, ktoré pochádzajú od slovenských kravičiek. Chceme deťom poukázať napríklad aj na to, že ako konzumáciou slovenských mliečych výrobkov šetria aj oni životnú prostredie. Ukážame im novú hru Adoptuj kravičku, ktorá stvárňuje reálny život na skutočnej slovenskej farme. Mliečna hliadka ich oboznámi aj o tom, že aj oni môžu mať svoju adoptovanú triednu kravičku zo skutočnej slovenskej farmy, ktorú dokonca raz do roka, v rámci Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách ju môžu aj navštíviť. A že starostlivosťou o kravičky v hre môžu vyhrať v rámci pripravovaných súťaží hodnotné ceny pre svoju triedu.“ - vysvetľuje Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).

Edukácia zábavnou formou
Zaujať zvedavých školákov nie je práve najľahšia úloha. Mliečna hliadka si preto pre deti pripravila atraktívny program, počas ktorého budú odpovedať na zaujímavé otázky, hovoriť o tom, prečo je pre nich dôležité konzumovať kvalitnné slovenské mliečko a mliečne výrobky, ale aj o tom, ako sa aj oni môžu stať ozajstným farmárom v hre Adoptuj kravičku. Odmenou za ich záujem a pozornosť budú praktické desiatové boxy, záložky do kníh, omaľovánky a, samozrejme, slovenské mliečne výrobky.

Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) dodáva: „Veríme, že množstvo aktivít, ktoré spoločne s prvovýrobcami v rámci Mliečneho fondu realizujeme zvýši povedomie a záujem o konzumáciu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov aj u mladej generácie. Už sme sa viacktát počas našich projektov presvedčili, že deti sa úprimne tešia z našich aktivít. Prajeme si, aby z nich vyrástli uvedomelí dospelí, ktorí budú vedieť ohodnotiť kvalitu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, ich prospešnosť pre ich zdravie a prostredie, v ktorom všetci žijeme. Mliečne hliadky pokračujú s návštevami vybraných škôl aj v prvom polroku 2019 a žiaci sa skutočne majú na čo tešiť.“

Mliečne hliadky budú pokračovať aj v roku 2019. Do mája 2019 navštívia ďalších 30 škôl, ktoré sa na ich návštevu môžu už teraz tešiť. Vo februári navštívia mliečne hliadky školy v Banskej Bystrici a jej okolí, Partizánskom, Topoľčanoch a Veľkých Bieliciach. V marci, apríli a máji sa na návštevy ich základných škôl budú môcť tešiť žiaci v Žiline a jej okolí, Čičmanoch, Košeci, Nových Zámkoch, Mani, Dolnom Kubíne, Habovke, Zvolene a jeho okolí, Dudinciach a v okolí, Považskej Bystrici a jej okolí a tiež v Banskej Štiavnici a jej okolí.