obrazok zahlavie

Budú lokálne mliečne výrobky od farmárov bližšie k zákazníkom?

Iniciatíva študenta doktorandského štúdia Ing. Mareka Petriľáka, ktorý študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulte ekonomiky a manažmentu, Slovenského zväzu mliekarov, konkrétne prezidenta Ing. Stanislava Voskára a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dospela k realizácii výskumu, ktorý sa zameriava na zlepšenie postavenia malých farmárov na slovenskom trhu potravín. Do projektu budú zapojení prvovýrobcovia mlieka, ktorí následne surové mlieko spracovávajú na mliečne výrobky, čiže výrobky s vyššou pridanou hodnotou.

Výskum je realizovaný za účelom podpory rozvoja vidieka a zlepšenie postavenia malých farmárov na regionálnych trhoch. Základ tvorí databáza, do ktorej sme podrobne vyberali malé podniky, ktoré sú prvovýrobcami mlieka, následne ho aj spracovávajú na mliečne výrobky a predávajú v rámci regiónov alebo mimo neho. Do výskumu sa majú šancu zapojiť všetci farmári, ktorí spĺňajú tieto podmienky: POPIS VÝSKUMU

V prvej fáze výskumu sme vytvorili databázu, do ktorej sme zaradili poľnohospodárov/farmárov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Avšak nie všetky poľnohospodárske podniky, ktoré by sme radi zaradili do nášho výskumu majú verejné zdieľané informácie na internete, preto vyzývame farmárov, ktorých myšlienka nášho výskumu zaujala a chceli by byť jeho súčasťou, aby klikli na formulár nižšie a zodpovedne ho vyplnili.

V ďalšom kroku chceme prieskumom zistiť, aké podmienky máte Vy, slovenskí farmári, aké máte možnosti produkcie, ziskovosti, balenia, aké máte možnosti odbytu a umiestnia mliečnych produktov na slovenskom trhu.

V poslednej časti budeme zisťovať motiváciu spotrebiteľov/zákazníkov k nákupe produktov, ktoré sú vyrobené v danom regióne. Tento celoslovenský prieskum bude pripravený na základe získaných údajov od farmárov. Po ukončení tretej časti spoločne s farmármi, ktorí budú mať záujem pokračovať vo výskume, navrhneme systémový koncept podpory predaja lokálnych produktov. Koncept budeme konzultovať s odborníkmi so zväzu mliekarov a poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Tento koncept bude navrhnutý na základe identifikácie faktorov úspešnosti predaja lokálnych mliečnych produktov a podmienok, za ktoré je spotrebiteľ ochotný nakupovať mliečne produkty. V súčasnosti majú obchodné reťazce dominantné postavenie na slovenskom trhu potravín. Tento fakt znevýhodňuje úspešnosť malých fariem ,a preto chceme vytvoriť alternatívny odbytový kanál pomocou krátkeho potravinového dodávateľského reťazca, ktorý by zabezpečil pravidelný odbyt výrobkov od farmára ku zákazníkovi.

Hlavné ciele realizácie výskumu: Na otázku „Prečo si sa rozhodol riešiť problematiku úspešnosti predaja lokálnych mliečnych výrobkov vo svojom výskume?“ odpovedal Marek takto: „Už ako malý chlapec som strávil víkendy na družstve, kde sa chovali ovce a produkovalo sa len mlieko, ktoré sa predávalo do veľkej mliekarne. Iba sporadicky a z malej časti mlieka sa vyrábal ovčí syr. Už vtedy som sa čudoval, prečo predávajú mlieko do mliekarne, keď ho môžu spracovať a predávať v regióne, kde bol o taký syr veľký záujem. Otec, ktorý bol vedúci prevádzky mi na moje otázky stále hovorieval „určite by sa to dalo robiť lepšie, spracovávať mlieko, vyrábať mliečne výrobky a predávať ich, ale nie sú na to vhodné podmienky“. Počas štúdia na SPU v Nitre som sa venoval oblastiam ako predaj, ľudské zdroje, spotrebiteľskému správaniu a hlavne marketingu, ktorému sa venujem aj teraz počas doktorandského štúdia. Mám víziu, ako by bolo možné zlepšiť umiestnenie produktov od farmárov na trhu potravín, a preto som sa rozhodol, že sa v mojom výskume zameriam práve na podporu postavenia farmárov na slovenskom trhu. Myslím si, že využitím mojich vedomostí, spojením a podporou inštitúcií, ako sú Fakulta ekonomiky a manažmentu a Slovenský mliekarenský zväz vieme dosiahnuť lepšiu konkurencieschopnosť a postavenie poľnohospodárskych prevádzok v národnom hospodárstve a zlepšiť dostupnosť lokálnych mliečnych produktov pre spotrebiteľov na Slovensku“.

To či má význam naša iniciatíva a snaha pre zlepšenie postavenia poľnohospodárov, ktorí produkujú lokálne produkty pre slovenských spotrebiteľov je v tejto chvíli len na Vás.

Ak ste farmár, ktorý vyrába mliečne produkty, a chcete byť súčasťou výskumu, pretože Vás zaujal, prosím vyplňte formulár nižšie (zaberie Vám 15 min.). Týchto 15 min. dokáže pomôcť aktuálnej situácií na Slovenskom trhu potravín. Formulár na vyplnenie nájdete tu:

FORMULÁR

(Údaje, ktoré nám poskytnete budú využité výlučne pre potreby výskumu a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám.)

Ak nie ste farmár, ale zaujal Vás výskum, ktorým chceme podporiť výrobu, predaj a konzumáciu lokálnych mliečnych produktov, vyplňte nižšie uvedený formulár, v ktorom sa dozviete, ako môžete pomôcť s realizáciou výskumu. Formulár na vyplnenie nájdete tu:

FORMULÁR

(Údaje, ktoré nám poskytnete budú využité výlučne pre potreby výskumu a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám)