obrazok zahlavie

AKO ROZPOZNAŤ SLOVENSKÉ MLIEČNE VÝROBKY

Nízky podiel slovenských mliečnych výrobkov na obchodných pultoch je už dlhodobým problémom. Navyše, spotrebitelia majú často problém odlíšiť ich od tých zahraničných. Nemôžu sa spoľahnúť na to, že v názve produktu je použitý slovenský zemepisný názov, ani na EAN kód začínajúci číslami 858 a slovenský pôvod výrobku im nezaručí dokonca ani slovenská vlajka či iné slovenské znaky na obale výrobku. 

Našťastie však existuje jedno spoľahlivé a zaručené poznávacie znamenie slovenského mliečneho výrobku. Je ním tzv. „ovál s číslom mliekarne a skratkou označujúcou krajinu“. Takýto ovál v zmysle platnej legislatívy obsahuje veľké tlačené písmená označujúce skutočnú krajinu pôvodu a číselný kód konkrétnej mliekarne (napr. SK-001). Iba mliekareň, ktorá spĺňa všetky hygienické požiadavky a má prevádzku schválenú príslušným kontrolným úradom, môže mať pridelený tento číselný kód. Ten je zároveň zárukou, že jej výrobky spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť potravín. Aj keď je na výrobku napísané „Vyrobené v EÚ“, treba na obale či etikete „ovál“ nájsť. Bežný slovenský obchod ponúka aj výrobky s označením napríklad PL (Poľsko), DE (Nemecko), CZ (Česká republika), NL (Holandsko), HU (Maďarsko). Ale iba výrobky, ktoré majú v ovále písmená SK, sú skutočne vyrobené na Slovensku. 

Môžeme s istotou konštatovať, že slovenské podniky prvovýroby mlieka majú spolu s mliekarňami potenciál na to, aby vyrobili a spracovali toľko surového kravského mlieka, koľko je potrebné na uspokojenie dopytu po konzumnom mlieku a mliečnych výrobkoch všetkých domácich spotrebiteľov. Napriek tomu v obchodoch možno nájsť nie len slovenské, ale aj veľké množstvo dovážaných mliečnych výrobkov. Ak ale bude spotrebiteľom záležať na kvalite a bezpečnosti potravín a v obchode budú žiadať práve slovenské mliečne výrobky, určite sa bude ich podiel na pultoch predajní zvyšovať. Kúpou slovenských mliečnych výrobkov podporujeme slovenských prvovýrobcov aj spracovateľov mlieka, zamestnanosť a rozvoj vidieka a v neposlednom rade našu slovenskú ekonomiku.